Proszę Państwa o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszej szkole:

procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

procedura postępowania w sytuacji kryzysowej

procedura postępowania z dzieckiem przejawiajcym agresję

oraz materiałami znajdującymi się w zamieszczonych linkach:

https://www.facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/program-bezpieczna/