16 października podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim wydarzeniu organizowanym  przez Fundację    WOŚP – biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Ma to związek z realizowanym w naszej szkole w klasach 0- III Programem Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” dzięki któremu uczniowie  uczą się udzielać pierwszej pomocy.

Punktualnie o12:00 przez  30 minut nasi uczniowie uczyli się ratować życie!