8. 01. 2019 r. uczniowie naszej szkoły gościli z wizytą w przytulisku św. Brata Alberta  w Grywałdzie. Wystawili dla podopiecznych oraz pracowników tego ośrodka Jasełka.