HENRYK SUCHARSKI

Urodził się 12.11.1898 r. w Gręboszowie / pow. Dąbrowa Tarnowska/ 

 

W latach  1904-1909 uczęszczał do szkoły ludowej w rodzinnej wsi. Naukę

kontynuował w gimnazjum w Tarnowie. W listopadzie 1917 r. złożył egzaminy

maturalne. W okresie przed 1914 r. brał udział w polskim ruchu niepodległościowym w

Małopolsce. W 1917 r. powołany do armii austriackiej służył we Włoszech. W

listopadzie 1918 r. wrócił do kraju i znalazł się w szeregach armii polskiej. Początkowo

był dowódcą plutonu i kompanii batalionu szturmowego 6 Dywizji Pancernej

Następnie do 1928 r. był porucznikiem w 20 pułku piechoty w Krakowie, awansowany

do stopnia kapitana był w 1930 r. instruktorem w Szkole Podchorążych w Ostrowii

Mazowieckiej. Później służył w 35 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem. W końcu

1938 r. został powołany na komendanta Wojskowej Składnicy Tranzytowej na

Westerplatte w Gdańsku. W dniach 1-7.09.1939 dowodził obroną Westerplatte. Do

1945 r. przebywał w niewoli niemieckiej w oflagu II B Arnswald. Po wyzwoleniu obozu

wyjechał do Włoch gdzie był dowódcą 6 batalionu Strzelców Karpackich 2 Korpusu

Polskiego. Zmarł w szpitalu w Neapolu 30.08.1946 r. Pochowany na cmentarzu

wojskowym w Casa Massina koło Bari. W 1971 r. prochy majora Sucharskiego

zostały sprowadzone do Polski i złożone na Westerplatte.

Mjr Henryk Sucharski odznaczony był m.in. Krzyżem Virtuti Militari V klasy i

dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Rada Państwa odznaczyła go pośmiertnie Krzyżem

Komandorskim Orderu Virtuti Militari

Ceremoniał Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

 1. Dzień 12 XI jest Świętem Zespołu i ma charakter patriotyczny.
 • Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • jeżeli dzień ten wypada w sobotę lub niedzielę, dyrektor szkoły ma obowiazek przenieść go na najbliższy dzień pracy
 • uroczystość ku chci Patrona rozpoczyna się Mszą Św. z udziałem sztandaru a także złożeniem kwiatów pod tablicę pamiątkową mjra Henryka Sucharskiego
 • w tym dniu odbywa się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

 

 1. Sztandar Zespołu.
 • uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i jego poszanowania
 • skład osobowy pocztu sztandarowego; chorąży-uczeń klasy szóstej, asysta- dwie uczennice klasy szóstej
 • kandydatury składu są przedstawione przez samorząd kl. VI i wychowawcę klasy na radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzane
 • decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego

 

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:
 • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i związane pod lewym, kolorem białym do góry
 • białe rękawiczki
 • chorąży i astysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń- ciemny garnitur, biała koszula bądź czarne spodnie, biała koszula
 • uczennice białe bluzki i czarne spódnice

 

 1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie zespołu dotyczy głównie:
 • uroczystości rocznicowych- Konstytucji 3 maja i Odzyskania Niepodległości
 • ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • uroczystości ślubwania klas pierwszych
 • uroczystych lekcji ze sztandarem

 

 1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem zespołu:
 • sztandar Zespołu może brać udział  w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystosciach religijnych; mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych. W dniu uroczystości sztandar jest przewieziony w pokrowcu na miejsce zbiórek pocztów sztandarowych
 • zespół zrzeszony jest w Ogólnopo9lskim Stowarzyszeniu: "Klub Szkół Westerplatte" i co roku uczestniczy w sympozjach organizowanych przez Klub
 • celebracja sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą zachowania pocztów sztandarowych w czasie danej uroczystości

 

 1. Zespół posiada hymn będący również hymnem Klubu Szkół Westerplatte pt. "Pieśń o chwale"
 2. Pieśń o chwale

   

  Z pamięci i chwały wyrosła ta pieśń
  i z mocy ich czynów walecznych.
  O tych zaśpiewajmy, co wrześniwe dni
  na Westerplatte przeszli.
   
  Ze śladów historii przyszłość wyrasta,
  to my jej godnymi piewcami.
  Zawiążmy dziś przeto przyjaźni tej krąg,
  pamięci hymn śpiewajmy.
   
  Ich Westerplatte wciąż żyje i trwa,
  co dzień nasze trudy dźwigamy.
  Nić męstwa więc mocno pochwyćmy dziś znów,
  nieśmy w przyszłość przed nami.
   
  Refren:
  Niech płynie pieśń w szeroki świat
          i głosi pokoleniom,
          że wyrastamy z ojczyzny tej,
          która "nie gubi bohaterów".