ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
im.mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO
w TYLMANOWEJ

ADRES ZESPOŁU:

oś.Kozielce 296

34-451 Tylmanowa
tel/fax: 18 2625086

           18 2625087


e-mail: sptylmanowa@wp.pl

 

" Nasza szkoła przyjazna  dziecku-ciekawa, sprawiedliwa, wymagająca"


W skład zespołu wchodzi:

Szkoła Podstawowa
im.mjra Henryka Sucharskiego z oddziałami gimnazjalnymi
w Tylmanowej

i Publiczne Przedszkole
w Tylmanowej

Historia szkolnictwa na terenie gminy sięga XVIII wieku, a obecny
budynek szkolny został oddany do użytku 1.IX.1980 r.