W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej otrzymaliśmy oczyszczacz powietrza

 

W trosce o zdrowie dzieci najmłodszych zamontowaliśmy otrzymany oczyszczacz powietrza  w sali przedszkola w z naszym zespole.