Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018 2019

OGŁASZAMY ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  i do I klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym klas I

 

 

12 luty – 9 marca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I

 

 

27 marca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I

 

 

6 kwietnia 2018 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

13 -19 lutego 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

20 lutego do 16 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

ogłasza zapisy do przedszkola  3 i 4 i 5 latki

oraz do  oddziału przedszkolnego (rocznik 2012)

oraz do klasy I (rocznik 2011)

Wymagane dokumenty :

Karta zapisu dziecka 2018-2019

Karta zapisu dziecka 2018-2019 spoza obwodu

Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_2018 _2019 ZSPdocx

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oswiadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej

 Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka

OŚWIADCZENIE dot. zatrudnienia