ZARZĄDZENIE NR VI/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. mjra  H. Sucharskiego

z dnia 07.09.2018  r.

 

 

 

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

Na  podstawie  § 5 ust.1 pkt.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. ( Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) wprowadza się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 :

§ 1

 1. 2.11.2018
 2. 10.04.2019
 3. 11.04.2019
 4. 12.04.2019
 5. 15.04.2019
 6. 16.04.2019
 7. 17.04.2019
 8. 2.05.2019

§ 2

 

Rodzice zostaną poinformowani o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach o których mowa w § 1 zarządzenia.

§ 3

 

Za realizację zarządzenia odpowiedzialny jest dyrektor zespołu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY 

Zespół Szkolno – Przedszkolny

im. mjra Henryka Sucharskiego

w Tylmanowej

rok szkolny 2018/2019

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                           03.09.2018 r.
 2. Święto Patrona Szkoły oraz Pasowanie na ucznia          12.11.2018 r.           /13.11. wtorek/
 3. Wszystkich Świętych                                     01.11.2018 – 02.11.2018 r.
 4. Przerwa świąteczna                                      22.12.2018 – 01.01.2019 r.
 5. Ferie zimowe                                                14.01.2019 – 27.01.2019 r.
 6. Egzamin gimnazjalny                                    10.04.2019 – 12.04.2019 r.
 7. Egzamin ósmoklasisty                                  15.04.2019 – 17.04.2019 r.
 8. Przerwa świąteczna                                      18.04.2019 – 23.04.2019 r.
 9. Weekend majowy                                          01.05.2019 – 05.05.2019 r.
 10. Zakończenie roku szkolnego                         21.06.2019 r.                                                                         Kolor niebieski to dni wolne od zajęć dydaktycznych!

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w nauce i w zachowaniu

 • I półrocze – 21.12.2018 r.
 • II półrocze – 17.05.2019 r.

I PÓŁROCZE

 • termin – 29.01.2019 r. – godz. 14.10 posiedzenie Rady Pedagogicznej

II PÓŁROCZE

 • termin – 15.06.2019 r. – godz. 14.10 konferencja klasyfikacyjna
 • termin – 18.06.2018 r. – godz. 14.10 konferencja podsumowująca