ORGANIZACJA PRACY 

Zespół Szkolno – Przedszkolny

im. mjra Henryka Sucharskiego

w Tylmanowej

rok szkolny 2017/2018

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                           04.09.2017 r.
 2. Święto Patrona Szkoły oraz Pasowanie na ucznia          12.11.2014 r.           /10.11. piątek/
 3. Odpust Parafialny                                          6.12.2017 r.
 4. Przerwa świąteczna                                      23.12.2017 – 01.01.2018 r.
 5. Ferie zimowe                                                12.02.2018 – 25.02.2018 r.
 6. Przerwa świąteczna                                       29.03.2018 – 03.04.2018 r.
 7. Egzamin gimnazjalny                                     18.04.2018 – 20.04.2018 r.
 8. Weekend majowy                                           30.04.2018 – 4.05.2018 r.
 9. Piątek po święcie Bożego Ciała                     1.06.2018 r.
 10. Zakończenie roku szkolnego                         22.06.2018 r.

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w nauce i w zachowaniu

 • I półrocze – 22.12.2017 r.
 • II półrocze – 18.05.2018 r.

I PÓŁROCZE

 • termin – 25.01.2018 r. – godz. 14.10 posiedzenie Rady Pedagogicznej

II PÓŁROCZE

 • termin – 15.06.2018 r. – godz. 14.10 konferencja klasyfikacyjna
 • termin – 20.06.2018 r. – godz. 14.10 konferencja podsumowująca

ZEBRANIA RODZICIELSKIE

 • termin – 21.09.2018 r. godz. 18.00
 • termin – 14.12.2017 r. godz. 17.00
 • termin – 08.02.2018 r. godz. 17.00
 • termin – 17.05.2018 r. godz. 18.00

 

 

Organizacja pracy 2016 2017

ORGANIZACJA PRACY

Zespół Szkolno – Przedszkolny

im. mjra Henryka Sucharskiego

w Tylmanowej

rok szkolny 2016/2017

 

Pasowanie na ucznia               10.11.2016 r.

Święto Patrona Szkoły            10.11.2016 r.

Przerwa świąteczna                 23.12.2016 – 31.12.2016 r.

Ferie zimowe                           30.01.2017 – 12.02.2017 r.

Przerwa świąteczna                 13.04.2017 – 18.04.2017 r.

Zakończenie roku szkolnego   23.06.2017 r.

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w nauce i w zachowaniu

I półrocze – 21.12.2016 r.

II półrocze – 19.05.2017 r.

Poinformowanie o przewidywanych ocenach  w nauce i w zachowaniu

I półrocze – 18.01.2017 r.

II półrocze – 09.06.2017 r.

I PÓŁROCZE

termin – 26.01.2017 r. – godz. 13.30 posiedzenie Rady Pedagogicznej

II PÓŁROCZE

termin – 20.06.2017 r. – godz. 13.30 konferencja klasyfikacyjna

termin – 22.06.2017 r. – godz. 13.30 konferencja podsumowująca

ZEBRANIA RODZICIELSKIE

termin – 28.09.2016 r. godz. 17.00

termin – 15.12.2016 r. godz. 17.00

termin – 17.05.2017 r. godz. 17.00

 

ZARZĄDZENIE dni wolne

ZARZĄDZENIE NR VI/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. mjra  H. Sucharskiego

z dnia 05.09.2016  r.

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

 

Na  podstawie  § 5 ust.1 pkt.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. ( Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) wprowadza się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 :

                                                                               § 1

 1. 14 października 2016 r. /piątek/
 2. 31 października 2016 r. /poniedziałek/
 3. 2 maja 2017 r. /wtorek/
 4. 4 maj 2017 r. /czwartek/
 5. 5 maja  2017 r. /piątek/
 6. 16 czerwca 2017 r. /piątek/

                                                                              § 2

Rodzice zostaną poinformowani o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach o których mowa w § 1 zarządzenia.

                                                                             § 3

Za realizację zarządzenia odpowiedzialny jest dyrektor zespołu.

                                                                             § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.