Dyrektor

mgr Marek Żołądź

 

Wicedyrektor

mgr Halina Ziemianek

 

SKŁAD KADRY PEDAGOGICZNEJ :

mgr Anna Kasprzak – nauczyciel przyrody i biologii

mgr Anna Kozielec – nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Alicja Kozielec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Teresa Mastalerz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Piszczek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Helena Noworolnik – nauczyciel- bibliotekarz

mgr Dariusz Trybała- nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna Szerszeń – nauczyciel języka angielskiego, języka polskiego, wdż

mgr Barbara Królczyk- nauczyciel matematyki

mgr Zofia Brzeźna- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Joanna Ciesielka- nauczyciel przedszkola

mgr Zofia Turek – nauczyciel przedszkola

mgr Józefa Bodziarczyk- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i rewalidacji

mgr Marzena Wójcik – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Ciesielka – nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Maria Konopka- nauczyciel języka polskiego, plastyki, muzyki

mgr Katarzyna Ziajkiewicz- wychowawca świetlicy

ks. mgr  Roman Hopej – nauczyciel religii

S. mgr Joanna Zielińska- nauczyciel religii

mgr  Maria Zbozień – nauczyciel matematyki

mgr Anna Zaziąbło – nauczyciel fizyki, chemii

mgr Kinga Michałczak – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Lucyna Piwowarczyk- nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Beniowska- nauczyciel języka niemieckiego

mgr Katarzyna Ligas – nauczyciel języka polskiego

mgr Łukasz Hurkała- nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Stefaniak- nauczyciel geografii

mgr Jolanta Ciesielka- nauczyciel muzyki i rytmiki

mgr Ewa Kaput – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Ewelina Sidzińska – nauczyciel matematyki

 

 

Świetlica Szkolna

mgr Katarzyna Ziajkiewicz – wychowawca świetlicy

mgr Helena Noworolnik

mgr Bożena Tworek


Ks. mgr Roman Hopej- religia
S.mgr Joanna Zielińska- religia 

 

Oddział przedszkolny:

mgr Zofia Brzeźna

 

Przedszkole:
mgr Zofia Turek – wychowawca

mgr Joanna Ciesielka

mgr Katarzyna Konopka-Kasprzak – pomoc nauczyciela

mgr Bożena Tworek- pomoc nauczyciela

 

Administracja

Sekretarka zespołu – Stanisława Bulanda

 

Pracownicy obsługi:

Józef Udziela  – woźny

 Halina Kundziarz- sprzątaczka

Jan Figura – wożny

Danuta Bodziona- sprzątaczka