W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej funkcjonuje Publiczne Przedszkole.

Od 1 września 2017 r przedszkole zapewnia opiekę w godzinach od 700-1600 w dni robocze.

  Nabór przeprowadzono dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Przedszkole jest bezpłatne do 5 godzin dziennie.

Powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za godzinę.

w ramach dodatkowych godzin płatnych oferujemy:

  1. Język angielski
  2. Zajęcia umuzykalniające i taneczne
  3. Religia

         Naczelnym celem naszej działalności jest  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

–  rozwijanie zainteresowań,

– zdolności,

–  motywacji poznawczej,

– aktywności twórczej,

– naukę języka angielskiego

– rozbudzanie u dzieci wrażliwości poznawczej i estetycznej

– kreatywność i twórcze działanie

– kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw

– poznanie najbliższego środowiska ( spacery, wycieczki)

– zorganizowanie zajęć z rytmiki

– udział dzieci w katechezach

Również priorytetowym zadaniem naszego zespołu  jest  umożliwienie dzieciom 5-letnim przygotowania do wcześniejszego startu szkolnego

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie zespołu i pod nr telefonu 18 2625086.