Informujemy, że można już zapisać dzieci do przedszkola

Zapisy obejmują dzieci 3, 4 i 5 letnie oraz do klasy 0 dzieci z rocznika 2011.

Można również zapisać uczniów do klasy I, rocznik 2010 .

Druki dostepne na stronie internetowej zakładka rekrutacja lub druki do pobrania.

Można również uzyskać je w sekretariacie zespołu.